کاربست فیزیک مالی در بازار مالی ایران

59

این سمیناری است که روز چهارشنبه ۱۱ اسفند و پنج‌شنبه ۱۲ اسفند برگزار می‌شود. سخنرانی‌ها به انگلیسی برگزار می‌شود. عنوانی که برای من تعیین کرده‌اند، کاربست فیزیک مالی در بازار مالی ایران است.

متن کامل سخنرانی را می‌توانید در اینجا بیابید.

 

 

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید