ارائه‌ی درس افته‌هایی در مالی شرکت‌ها در دانشگاه امیرکبیر

62

برای اولین بار در نیم‌سال تحصیلی دوم ۹۸-۱۳۹۷، درس «افته‌هایی در مالی شرکت‌ها» در دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه امیرکبیر عرضه می‌شود.

ریز درس را در زیر می‌یابید.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید