خانه برچسب ها Economics of Good and Evil

برچسب: Economics of Good and Evil

اقتصاد خیر و شر – از گیل گمش تا وال استریت...

اقتصاد خیر و شر - از گیل گمش تا وال استریت Economics of Good and Evil توماس زدلاچک، ترجمه احد علیقلیان نشر فرهنگ نو، ۱۳۹۸ زدلاچک معتقد است"اقتصاد جریان...
لوگوی تابان خرد

مطالب ویژه

مطالب تصادفی