خانه برچسب ها وضعیت جاری

برچسب: وضعیت جاری

متغیر اصلی امروز در تعیین نرخ ارز

قیمت‌‌های ارز همواره بر حسب کمیت‌‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز طبعاً همین روال علمی معمول بوده است. چهل‌وچند سال است که قیمت...
لوگوی تابان خرد

مطالب ویژه

مطالب تصادفی