خانه برچسب ها مجادلاتش ادامه ندارد، دردهایش اما هنوز هم…

برچسب: مجادلاتش ادامه ندارد، دردهایش اما هنوز هم…

مجادلاتش ادامه ندارد، دردهایش اما هنوز هم…

خبر درگذشت دکتر عباس هشی، استاد حسابداری دانشگاه و حسابرس فهیم و تأثیرگذار برای همۀ آنانی که با نام او آشنا بودند، خبری بس...
لوگوی تابان خرد

مطالب ویژه

مطالب تصادفی