خانه برچسب ها طرح درس «مالی شرکت‌ها و ارزش‌گذاری کسب‌وکارها»

برچسب: طرح درس «مالی شرکت‌ها و ارزش‌گذاری کسب‌وکارها»

طرح درس «مالی شرکت‌ها و ارزش‌گذاری کسب‌وکارها»

ریز برنامۀ جدید درس «مالی شرکت‌ها و ارزش‌گذاری کسب‌وکارها» که این ترم در دانشکدۀ مدیریت و علوم مالی دانشگاه خاتم ارائه می‌شود را در...
لوگوی تابان خرد

مطالب ویژه

مطالب تصادفی