خانه برچسب ها دانشکدۀ مدیریت و حسابداری

برچسب: دانشکدۀ مدیریت و حسابداری

قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها

اسلاید جدیدی است که برای کلاس «ابزارها و نهادهای مالی» دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامۀ طباطبایی تهیه شده است. نخست شیوۀ قیمت‌گذاری اوراق با...
لوگوی تابان خرد

مطالب ویژه

مطالب تصادفی