خانه برچسب ها دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

برچسب: دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

آغاز دورۀ DBA مالی دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه...

در روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۶، حسین عبده تبریزی به دعوت دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه امیرکبیر در مراسم آغاز دورۀ DBA مالی آن...
لوگوی تابان خرد

مطالب ویژه

مطالب تصادفی