خانه برچسب ها بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر احتمال نکول صنایع طبقه‌بندی‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

برچسب: بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر احتمال نکول صنایع طبقه‌بندی‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر احتمال نکول صنایع طبقه‌بندی‌شده در...

تاریخ دفاع: زمستان ۹۵ دانشجو: مهدی گلدانی اساتید مشاور: دکتر عبدالساده نیسی - دکتر علی صالح‌آبادی اساتید راهنما: دکتر عباس شاکری - دکتر محمد جلودارممقانی اساتید داور: دکتر...
لوگوی تابان خرد

مطالب ویژه

مطالب تصادفی