خانه برچسب ها بازارها و نهادهای مالی

برچسب: بازارها و نهادهای مالی

اسلایدهای اهمیت اقتصادی ابزارها و نهادهای مالی و نقش نوآوری مالی

این مجموعه اسلایدها برای درس «بازارها و نهادهای مالی» در کلاس MBA دانشگاه علامه طراحی شده است. ارائه‌کننده نخست اهمیت سیستم‌های مالی بر رشد اقتصادی...

قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها

اسلاید جدیدی است که برای کلاس «ابزارها و نهادهای مالی» دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامۀ طباطبایی تهیه شده است. نخست شیوۀ قیمت‌گذاری اوراق با...

بازارها و نهادهای مالی

مقطع آموزشي: دكتری ارائه‌شده در: دانشكده مدیریت دانشگاه تهران سال تحصيلي: نیم‌سال دوم 93-92 مدرس همكار: سعیداسلامی بیدگلی كمك استاد: هادی لاری مشخصات دوره
لوگوی تابان خرد

مطالب ویژه

مطالب تصادفی