اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار، رویکرد ارزش در معرض ریسک

4239
مؤلفان: میثم رادپور – حسین عبده تبریزی
تاریخ‌های انتشار: ۱۳۸۸
ناشر: پیشبرد

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید