اسلایدهای اهمیت اقتصادی ابزارها و نهادهای مالی و نقش نوآوری مالی

1030

این مجموعه اسلایدها برای درس «بازارها و نهادهای مالی» در کلاس MBA دانشگاه علامه طراحی شده است.

ارائه‌کننده نخست اهمیت سیستم‌های مالی بر رشد اقتصادی را شرح می‌دهد. آن‌گاه به تفاوت بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازد. سپس ابزارهای مالی و نقش اقتصادی آن‌ها را توضیح می‌دهد؛ به انواع ابزارهای مالی اشاره می‌کند؛ به‌ویژه، ابزارهای اولیه و مشتقه را شرح می‌دهد و فهرستی از دارایی‌های مالی بازار سرمایه را ارائه می‌کند. در پایان این قسمت به تأمین مالی ساختاریافته می‌پردازد. آشنایی با ابزارهای مالی اسلامی نیز موضوع بعدی ارائه است.

پس از این، مدرس به شرح بنگاه‌های مالی می‌پردازد و نهادهای بازار پول را از بازار سرمایه جدا می‌کند. در این مسیر، به مقررات بین‌المللی بانکی و مقامات تنظیم‌گر مالی اشاره می‌کند. بخش نهایی ارائه به شرح بازارهای مالی اختصاص دارد. اسلایدهای این ارائه را اینجا بیابید.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید